Forsidebillede
Forsidebillede
Opslagstavle
Orientering om nye skolebusruter
 
De nuværende skoleruter nedlægges pr. 29 juni, 2014  og der oprettes pr. 11 august 2014 nye, betalingsfrie rabatruter. 
Eleverne skal derfor ikke længere søge om skolekort. Der bliver i stedet oprettet nye rabatruter til de elever, som efter gældende regler er berettigede til bustransport til og fra skole.
Se regler for berettigelse til betalingsfri bustransport på holsterbro.dk http://www.holstebro.dk/buskort-og-skolebuskoersel-204.aspx

Den nye køreplan kan findes på de enkelte skolers intranet, og er således ikke længere tilgængelige hos Midttrafik. De elever der skal benytte lokalruter bl.a. 270, 260. 283 og  72  skal fortsat have skoleårskort. På disse ruter er der ikke fri befordring, men hvis der køre en skolebus kan man ikke få kort til disse lokalruter.
Skrevet af Lisbeth Høj Østergaard den 17-06-2014
Orientering om folkeskolereformen.

Hermed de sidste orienteringer om folkeskolereformen inden sommerferien. Plan over skoledagens opbygning er tidligere udsendt. Elevernes skema forventes udleveret sidste skoledag.
 
Bilag: orientering om folkeskolereformen på Mejrup Skole.pdf
Skrevet af Lars Eg Nørmark den 02-06-2014
Links
 Adobe Reader
 Få teksten læst højt
 God skolemad
 Holstebro Kommune
 Logon til Forældreintra - videovejledning1
 Mejrup Skolebibliotek - søgning
 Skolekom
 Skolemælk
 Startside og indstillinger Videovejledning2
     
Aktivitetskalender
 Fredag den 01-08-2014:
 Sommerferie
 Lørdag den 02-08-2014:
 Sommerferie
 Søndag den 03-08-2014:
 Sommerferie
Aktuelle meddelelser
 30-06-14   Afgangsbevis fra folkeskolen
 27-06-14   Busrute 263
 27-06-14   Busrute 282A
 27-06-14   Busrute 282
 27-06-14   Busrute 281
 11-06-14   Tværfaglig Rådgivning efteråret 2014
 07-05-13   Relevante telefonnumre
 16-04-10   Anonym rådgivning
Nyt fra...
 Kontor  * Forældreinfo 25. juni 2014
Nyheder fra nyhedsarkivet
 27-06-14   Dimission
 28-05-14   Sidste skoledag for 9
 07-05-14   Skriftlig eksamen
 12-04-14   Idrætsdag for de ældste
 02-04-14   Hovhov....nå
 Ældre nyheder...